Cenas A kategorija

„A”kategorija Rīgas filiāle, Euro Ogres filiāle, Euro
1. Teorija;
2. Reģistrācija autoskolā
3. Apmācības karte
4. Autoskolas eksāmens
25,00 25,00
Braukšanas nodarbības cena
par akadēmisko stundu
(45 min.)Obligātas 10 stundas.
18,00 18,00
Dokumentu noformēšana 00,00  00,00
Medicīniskā komisija (MK) 30,00 (pēc vajadzības)  30,00 (pēc vajadzības)
Pirmās palīdzības kursi (PMP)  35,00 (pēc vajadzības)  35,00 (pēc vajadzības)

Cenas B kategorijai

„B”kategorija Rīgas filiāle, Euro Ogres filiāle, Euro
1. Teorija;
2. Reģistrācija autoskolā
3. Apmācības karte
4. Autoskolas eksāmens
25,00 25,00
Braukšanas nodarbības cena
par akadēmisko stundu
(45 min.)Obligātas 20 stundas.
12,50 12,50
Dokumentu noformēšana 25,00  25,00
Medicīniskā komisija (MK) 30,00 (pēc vajadzības)  30,00 (pēc vajadzības)
Pirmās palīdzības kursi (PMP)  35,00 (pēc vajadzības)  35,00 (pēc vajadzības)

 

Cenas BE kategorijai

„B”kategorija Rīgas filiāle, Euro Ogres filiāle, Euro
1. Teorija;
2. Reģistrācija autoskolā
3. Apmācības karte
4. Autoskolas eksāmens
70,00 70,00
Braukšanas nodarbības cena
par akadēmisko stundu
(45 min.)Obligātas 10 stundas.
18,00 18,00
Dokumentu noformēšana 15,00  15,00
Medicīniskā komisija (MK) 30,00 (pēc vajadzības)  30,00 (pēc vajadzības)
Pirmās palīdzības kursi (PMP) 35,00 (pēc vajadzības) 35,00 (pēc vajadzības)